Poptávka

Sháníme:

Samičky E.macularis:Bell Albino, Ember,MSS a Diablo blanco.

Chovnou skupinu  Hemitheconix caundicintus(gekončík africký) nejlépe 1.3

Tilikva Gigas (mladý dospělý pár)